Patientskaderapport: 223

Skaderapport

Rapportnr: 223
Skapat: 2024-01-17 19:45
Uppdaterad: 2024-01-17 20:18

Rapport från Lycksele lasarett
Händelseområde: Lycksele
Typ av olycka: Arbetsplatsolycka
Larmtid: 2024-01-17 18:12-00:00

Patient nr 1
Lindrig skada
Inlagd på intensivvårdsavdelning
Kön: Man
Ålder: 20-25 år

Region Västerbotten lämnar inte ut ytterligare uppgifter än de som finns i patientskaderapporten. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Lindrig skada motsvarar t.ex. sårskador eller fingerfraktur. Måttlig skada kan t.ex. handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur. Allvarlig skada kan exempelvis innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur. Kritisk skada motsvarar livshotande skador.

Varje rapport får ett eget rapportnummer. Det numret anges när en patientskaderapport ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. Det underlättar för oss alla.

Läs mer om patientskaderapportering på https://www.regionvasterbotten.se/pressrum/patientskaderapporter