Patientskaderapport: 138

Skaderapport

Rapportnr: 138
Skapat: 2022-12-10 11:00
Uppdaterad: 2022-12-10 11:27

Rapport från Lycksele lasarett
Händelseområde: Brand i villa. Mårdsele, Vindeln
Typ av olycka: Brand
Larmtid: 2022-12-09 21:00-00:00

Patient nr 1
Allvarlig skada
Inlagd på intensivvårdsavdelning
Kön: Kvinna
Ålder: över 80 år
Patient nr 2
Avliden
Avliden
Kön: Man
Ålder: över 80 år

Region Västerbotten lämnar inte ut ytterligare uppgifter än de som finns i patientskaderapporten. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Lindrig skada motsvarar t.ex. sårskador eller fingerfraktur. Måttlig skada kan t.ex. handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur. Allvarlig skada kan exempelvis innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur. Kritisk skada motsvarar livshotande skador.

Varje rapport får ett eget rapportnummer. Det numret anges när en patientskaderapport ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. Det underlättar för oss alla.

Läs mer om patientskaderapportering på https://www.regionvasterbotten.se/pressrum/patientskaderapporter