Patientskaderapport: 131

Skaderapport

Rapportnr: 131
Skapat: 2022-10-24 02:54
Uppdaterad: 2022-10-24 03:29

Rapport från Norrlands universitetssjukhus, Nus akutmottagningen
Händelseområde: Långsjö, Robertsfors
Typ av olycka: Våld
Larmtid: 0001-01-01 01:00-01:00

Patient nr 1
Måttlig skada
Inlagd på vårdavdelning
Kön: Man
Ålder: 45-50 år

Region Västerbotten lämnar inte ut ytterligare uppgifter än de som finns i patientskaderapporten. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Lindrig skada motsvarar t.ex. sårskador eller fingerfraktur. Måttlig skada kan t.ex. handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur. Allvarlig skada kan exempelvis innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur. Kritisk skada motsvarar livshotande skador.

Varje rapport får ett eget rapportnummer. Det numret anges när en patientskaderapport ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. Det underlättar för oss alla.

Läs mer om patientskaderapportering på https://www.regionvasterbotten.se/pressrum/patientskaderapporter