RVB Logga

Patientskaderapport: 82

Skaderapport

Rapportnr: 82
Skapat: 2022-03-12 07:10
Uppdaterad: 2022-03-12 08:37

Rapport från Lycksele lasarett
Händelseområde: skoterolycka norr om Hemavan
Typ av olycka: Övrigt
Larmtid: 2022-03-11 00:00-00:00

Patient nr 1
Måttlig skada
Inlagd på intensivvårdsavdelning
Kön: Kvinna
Ålder: 35-40 år
Patient nr 2
Lindrig skada
Utskriven till hemmet
Kön: Man
Ålder: under 15 år

Region Västerbotten lämnar inte ut ytterligare uppgifter än de som finns i patientskaderapporten. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Lindrig skada motsvarar t.ex. sårskador eller fingerfraktur. Måttlig skada kan t.ex. handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur. Allvarlig skada kan exempelvis innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur. Kritisk skada motsvarar livshotande skador.

Varje rapport får ett eget rapportnummer. Det numret anges när en patientskaderapport ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. Det underlättar för oss alla.

Läs mer om patientskaderapportering på https://www.regionvasterbotten.se/pressrum/patientskaderapporter