RVB Logga

Patientskaderapport: 79

Skaderapport

Rapportnr: 79
Skapat: 2022-02-24 18:12
Uppdaterad: 2022-02-24 19:39

Rapport från Lycksele lasarett
Händelseområde: väg 984 mellan Norrbyberg och Blåvikssjön
Typ av olycka: Trafikolycka
Larmtid: 2022-02-24 10:36-00:00

Patient nr 1
Lindrig skada
Utskriven till hemmet
Kön: Man
Ålder: över 80 år

Region Västerbotten lämnar inte ut ytterligare uppgifter än de som finns i patientskaderapporten. Annan information än den medicinska ges av polis eller räddningstjänst. Patientinformation som lämnas ut är alltid avidentifierad.

Lindrig skada motsvarar t.ex. sårskador eller fingerfraktur. Måttlig skada kan t.ex. handla om hjärnskakning, arm- och underbensfraktur. Allvarlig skada kan exempelvis innebära en allvarligare inre skada eller lårbensfraktur. Kritisk skada motsvarar livshotande skador.

Varje rapport får ett eget rapportnummer. Det numret anges när en patientskaderapport ska uppdateras. Spara därför rapporterna i några dagar. Det underlättar för oss alla.

Läs mer om patientskaderapportering på https://www.regionvasterbotten.se/pressrum/patientskaderapporter